Наши правила

О конфиденциальности (Privātuma politika LV)

SIA “Dental Art” ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

 1. SIA “Dental Art” zobārstniecības klīnikas un/vai interneta vietnes  dentalart.lv apmeklēšanas laikā SIA “Dental Art” var saņemt informāciju, kas satur personas datus:
  1.1. iegūstot personas datus tiešā veidā (piemēram, vārds un uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un e-pasta adrese), kas nepieciešami  ārstniecības procesa nodrošināšanai un kvalitātes kontrolei.
  1.2. par interneta vietnes dentalart.lv apmeklējumu informācija tiek iegūta netiešā veidā, piemēram: izmantojot sīkdatnes un/vai citus tehniskus līdzekļus. Šīs darbības mērķis ir uzraudzīt un nodrošināt labāku dentalart.lv izmantošanu un attīstību.
 2. Personas datus SIA “Dental Art” apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot personas datus, SIA “Dental Art” izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
 3. Izmantojot zobārstniecības klīnikas “Dental Art” pakalpojumus, Klients/Pacients piekrīt un atļauj SIA “Dental Art” reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt personas datus, kurus Klients sniedz SIA “Dental Art”, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:
  3.1 datu apstrāde ir nepieciešama ārstniecības procesa nodrošināšanai;
  3.2 dati ir nepieciešami Klienta/Pacienta identificēšanai un uzskaitei;
  3.3 dati ir nepieciešami saziņai un informēšanai (epasta un/ vai īsziņas sūtīšanai);
  3.4 dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet darījuma – ārstniecības procesa un tā nodrošināšanas.
 4. SIA “Dental Art” nodrošina Klientu/Pacientu personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām atbilstoši tam, kā to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, tai skaitā arī ārstniecības iestādei saistošie LR normatīvie akti.
 5. Klientam/Pacientam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami to uzkrāšanas mērķiem. Klients/Pacients jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu. SIA “Dental Art” apņemas izpildīt šo Klienta prasību tādā apjomā, kamēr tā nav pretrunā ar ārstniecības iestādes darbību regulējošiem LR normatīvajiem aktiem.
 6. Klientam/Pacientam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt informāciju par to, kādi Klienta/Pacienta personas dati SIA “Dental Art” rīcībā.
 7. Klientu/Pacientu personas dati tiks glabāti ne ilgāk par termiņu, ko nosaka normatīvo aktu prasības.

О скидках

Хорошее состояние зубов и полости рта – это залог здоровья, отличного настроения и имиджа человека. В клинике Dental Art действуют специальные акции и скидки на стоматологические услуги. Благодаря этому можно обрести здоровые и красивые зубы без ущерба для кошелька.

Ознакомьтесь с предложениями на нашем сайте

Заходите почаще на наш сайт dentalart.lv. Здесь вы найдете информацию о действующих в клинике Dental Art акциях и выгодных предложениях. Кстати, воспользовавшись услугой онлайн-записи, вы получите скидку 10 евро на первый прием к стоматологу. Обратите внимание, что скидка в 10 EUR не распространяется на процедуру проверки зубов.

Подпишитесь на рассылку

Оставьте нам адрес Bашей электронной почты, и мы будем присылать письма с самыми выгодными предложениями и персональными скидками. Напишите прямо сейчас на info@dentalart.lv, и ждите приятных сюрпризов.

Покупайте и дарите подарочные карты

Не знаете, что подарить родственникам и друзьям? Подарочные карты на услуги клиники Dental Art спасут положение, ведь это не только полезный сюрприз, но и проявление заботы о близких людях. Вы можете выбрать подарочную карту на любую сумму. Подробности узнайте у администратора клиники и по телефонам +371 67278933 или +371 29207418.

Внимание! Скидки не суммируются. Вы можете воспользоваться любым предложением только один раз.